Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ

Dünya genelinde turizm hareketlerinin yönünü, trendlerini kavrayabilen ve niteliğini araştıran, yerel ölçekte değerlendirmesini yapabilen, yeni eğilimdeki taleplere uygun cevaplar verebilecek doğrultuda, seyahat işletmelerini yönetebilecek ya da girişimciliğini yapabilecek, turizm işletmecileri yetiştirmek. Ülkesinin birer turizm elçisi olarak yerli ve yabancı turistlere bilgi ve deneyimlerini, onlarla birebir iletişim kurarak en üst düzey seviyede aktarabilecek, mesleki etiğe ve yeterliliğe sahip profesyonel, kokartlı turizm rehberleri yetiştirmek. Mevcut profesyonel ülkesel turizm rehberlerine ise ihtiyaç duyulan alanda sertifika programları açmak, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği bölümümüzün temel misyonlarıdır.

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği alanında bilimsel bilgi ile donanımlı, sosyal ve toplumsal sorumluluk sahibi olan, uluslararası düzeyde akademisyen ve pratisyenler yetiştirecek bir kurum olmak temel vizyonumuzdur.